You are here:

Excel/Koppeling Excel - Internet tabel

Advertisement


Question
QUESTION: Goede middag,

Ik heb in een excel 2010 bestand een koppeling met een Internettabel van een website uit NL met de currency rates
http://nl.exchange-rates.org/currentRates/E/EUR
Als ik het bestand open met de Belgische instellingen voor het configuratiescherm, is er geen enkel probleem, de getallen worden correct weergegeven en berekingen worden correct uitgevoerd.
Maar bij UK instellingen van windows loopt het mis.
Op de website staat bvb 1 CHF = 1,22242 €.
In Excel met de UK instelling van windows wordt de komma genegeerd, en de waarde wordt geďnterpreteerd als 122 242 euro (ik gebruik hier spatie als thousands separator, maar het wordt getoond als 122,242 euro, dus honderd tweeëntwintig duizend tweehonderd twee en veertig.
Nu heb ik wel een macro gemaakt die de decimal separator checkt en ingeval van UK settings alles deelt door 100 000, maar ik zoek naar een algemene oplossing (want als op Internet de precisie bvb maar 4 decimale is zal je moeten delen door 10 000)
Ik vermoed ook dat als je vanuit een NL configuratie een koppeling maakt met een VS/UK tabel, er een gelijkaardig probleem zal zijn.
Met dank bij voorbaat!

ANSWER: Hallo Renee,

Je kunt in Excel's instellingen (Bestand, opties, tab geavanceerd) instellen welke scheidingstekens Excel gebruikt (dit is dan onafhankelijk van Windows).

[an error occurred while processing this directive]---------- FOLLOW-UP ----------

QUESTION: Beste,
Dit lost volgens mij niets op...
In een multinationaal bedrijf moeten nu eenmaal bepaalde conventies worden gerespecteerd. Zelfs als iedereen mag kiezen zal het chaotisch worden...
En stel dat ze in sommige bestanden een koppeling maken met een Nederlandse, en in andere bestanden met een Amerikaanse site? Dan zouden telkens die separators moeten gewijzigd worden?
Ik heb nu met een Belgisch configuratiescherm een link gelegd naar een Amerikaanse site.
http://www.x-rates.com/table/?from=USD&amount=1
Op die site:
1$ = 0.7619949 €
1€ = 1.298787 $
In Excel wordt dat respectievelijk : 0.7619949 ALS TEKST en 1.298.787 (ALS GETAL, dus meer dan 1 miljoen)
Alle getallen < 1 worden als tekst gezien :(

Answer
Hallo Renee,

Daar is weinig tegen te doen,  je hebt nou eenmaal geen controle over hoe externe partijen zaken op hun website plaatsen, net zomin als je controle hebt over hoe anderen hun Windows c.q. Excel instellen.

Wat je kunt doen is de web query instellen en dan dit macrootje gebruiken om de import te vernieuwen:

Sub RefreshWithCorrectSeparators()
   Dim sDec As String
   Dim sThou As String
   Dim bUseSystem As Boolean
   With Application
       sDec = .DecimalSeparator
       sThou = .ThousandsSeparator
       bUseSystem = .UseSystemSeparators
       .DecimalSeparator = "."
       .ThousandsSeparator = ","
       .UseSystemSeparators = False
   End With
   Worksheets("Sheet1").QueryTables(1).Refresh False
   With Application
       .DecimalSeparator = sDec
       .ThousandsSeparator = sThou
       .UseSystemSeparators = bUseSystem
   End With
End Sub

Als je een andere site moet importeren die andere scheidingstekens gebruikt, dan kan je een variant van bovenstaand macrootje gebruiken voor die site.
About Excel
This topic answers questions related to Microsoft Excel spreadsheet (or workbook) stand-alone or Mircrosoft Office Excel including Excel 2003, Excel 2007, Office 2000, and Office XP. You can get Excel help on Excel formulas(or functions), Excell macros, charting in Excel, advanced features, and the general use of Excel. This does not provide a general Excel tutorial nor the basics of using a spreadsheet. It provides specific answers to using Microsoft Excel only. If you do not see your Excel question answered in this area then please ask an Excel question here

Excel

All Answers


Answers by Expert:


Ask Experts

Volunteer


Jan Karel Pieterse

Expertise

Excel and Excel/VBA questions

Experience

Excel MVP

Organizations
Self employed Excel developer

Education/Credentials
Bachelor in Chemical Engineering

Awards and Honors
Microsoft MVP award since 2002

Past/Present Clients
Shell, Fortis bank, ABN-AMRO bank, Morgan Stanley, ...

©2017 About.com. All rights reserved.

[an error occurred while processing this directive]