Norway/Folketrygd

Advertisement


Question
Jeg er norsk statsborger og har vaert bosatt i Malaysia siden 1982. Etter aa ha mottatt sjomannspensjon fra Norge i litt over to aar har jeg naa begynnt aa tenke litt paa hva som vil skje naar sjomannspensjonen utloeper i 2016. Saa mitt spoersmaal er: Dersom  jeg melder meg inn i folketrygden foer sjomannspensjonen utloeper vil jeg da vaere garantert aa faa utbetalt folketrygd til Malaysia?

Answer
Godt spørsmål. Jeg vet desverre veldig lite om hvordan dette ville virke. Her bør du kontakte folketrygden direkte og spørre.

Det kommer jo an på hvor lenge du har vært medlem av folketrygden. Har du opptjening så skal du jo få pensjon fra folketrygden fra fyllte 67 år. Har du derimot ikke vært medlem av folketrygden og ikke betalt folketrygdavgift og dermed heller ikke har opptjening, så har du ikke krav på noe.

Om du ikke har vært medlem av folketrygden tidligere, så hjelper det jo ikke å melde seg inn nå. du vil jo ikke rekke å tjene opp noe.

Men mer detaljer enn dette blir bare spekulasjoner. du blir nødt til å kontakte folketrygden direkte. I mellomtiden kan du jo logge inn på
HTTP://norskpensjon.no
og sjekke hvilken pensjonsopptjening som er registrert på deg.

Andre spørsmål om pensjon må du stille til nav:
http://www.nav.no/Pensjon

Norway

All Answers


Ask Experts

Volunteer


Roy Helge Rasmussen

Expertise

I live in the southern part of norway and can find my way around most of the country. I will answer questions about social life, culture, language and politics to the best of my knowledge. I am not so good at travel tips outside the south-eastern parts, although I will try to answer.

Experience

I live here and have been guiding members of my family around when they visit from abroad for years.

©2017 About.com. All rights reserved.