You are here:

Romania/Marriage with romanian girl in dubai

Advertisement


Question
HI,
I am tariq from dubai want to marry with romanian girl want to know which documents  are required  in dubai I have tesedent  visa here in dubai can she come here on visit and do marriage with me what should I do  please guide  me I am very thankful  for this kindness

Answer
Dear Mr Tariq,

first of all you have to contact the romanian consulate in Dubai ( Contact information
Adress: Street 12b, Villa no. 44, Community 332, Jumeirah 1, P.O. Box 333765, Dubai, UAE
Phone: +971 4 349 29 74
Email: roconsdubai@gmail.com ) for fresh informations

Here you are in romanian language ( but your partner will translate to you ) the documents to get in order to marry a romanian citizen in Dubai

Înscriere acte emise de autorităţi străine
A A
Certificatul de căsătorie
Înscrierea căsătoriilor se poate solicita la misiunea diplomatică sau oficiile consulare ale României din statul unde s-a încheiat căsătoria.
REŢINEŢI! Solicitaţi, în prealabil, o programare prin e-mail la adresa: roconsdubai@gmail.com.
Documente necesare:
Depunerea unei cereri pentru înscrierea certificatului de căsătorie emis de autorităţile emirateze (formularul AICI), însoţită de:
originalul certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile emirateze, legalizat de autorităţile locale în original şi copie, tradus în limba engleză;
declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România sau la altă misiune diplomatică a României (formularul AICI);
declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altor căsătorii anterioare ale cetăţeanului român (formularul AICI) sau, după caz, certificatul de naştere eliberat de autorităţile române cu toate menţiunile de căsătorie şi de divorţ;
paşapoartele soţilor, în original şi copie;
certificatele de naştere ale soţilor, în original şi copie; în cazul în care unul din soţi este cetăţean străin, se va prezenta extrasul de naştere al acestuia;
buletinul/cartea de identitate din România, în original şi copie;
acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Aceste acte pot fi:
- certificatul de deces al fostului soţ;
- sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă;
- certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
taxa consulară
Cererea poate fi depusă de unul din soţi (cetăţean român), care se va prezenta şi la eliberarea certificatului.
Ambasadele şi oficiile consulare ale României sunt în măsură să ofere informaţii suplimentare, în funcţie de practica locală.
Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile emirateze în registrele de stare civilă româneşti, în termen de până la 6 luni, taxa consulară este de 550 AED.
Pentru înscrierea certificatelor de căsătorie eliberate de autorităţile emirateze în actele de stare civilă româneşti, în termen de peste 6 luni, taxa consulară este echivalentul de 775 AED.
Taxa de legalizare a actului de căsătorie emis de autorităţile emirateze şi cea de efectuare a traducerii la ambasadă nu este inclusă în taxa prevăzută pentru înscriere, ceea ce conduce la modificarea în mod corespunzător a taxei totale de înscriere.


Kind Regards

Adriano
About Romania
This site answers questions related to Romania, Romanian people, Romanian customs, living in Romania, and Romanian culture. And depending on the Expert, you may also ask for English to Romanian translation and about Romanian grammar. Experts may also be able to answer your questions about Romanain travel and tourism specifically to Bucharest, Brasov, Transilvania, Bucovina, and the Black Sea. If you do not see your Romania question answered in this area then please ask your question about Romania here

Romania

All Answers


Answers by Expert:


Ask Experts

Volunteer


Adriano

Expertise

I am an italian living in Bucharest since 1995, expert in organized tours ( Bucharest, Brasov, Black See, Transilvania, Bucovina etc), short rentals apartments and organized parties or simple meals in my own pizzeria and restaurant PALMIER in the country of Bucharest ( Comuna Peris ) . I also offer information about Bucharest, Romania, consulting in real estate investments and touring in Romania

Experience

20 years in Romania - tours all over the country and week end tours in Bucharest

Publications
facebook ciaobucarest.tours@hotmail.com

Education/Credentials
Italy - law studies

Past/Present Clients
Customers from all over the world

©2017 About.com. All rights reserved.